Kundu

Mindfulness – Bevægelse – Kropsterapi – Kultur

Mindfulness Baseret Stress Reduktion MBSR

Kurser og Coaching

Kropsterapi

Massage og Individuel behandling

Bevægelse

For tiden foregår al hold-undervisning udendørs og på Zoom

Kultur

Workshops og undervisning